ڧ֧ާ ѧէާڧߧڧѧڧӧߧԧ է֧ݧ֧ߧڧ

ڧѧ ڧߧ ֧֧ߧѧ ѧէާڧߧڧѧڧӧߧ է֧ݧ֧ߧڧ: ӧڧߧڧ, ֧٧, ӧݧ.

- ֧ڧڧ ѧߧ ҧѧ٧ ӧڧߧڧ, ѧӧߧާߧ ѧۧߧ ԧէ ֧ߧѧݧߧԧ էڧߧ֧ߧڧ;

- ӧڧߧڧ ѧӧߧާߧ ѧۧߧ ӧܧݧѧ ѧӧߧާߧ ܧԧ, ֧٧է, ѧӧߧާߧ ֧٧է ԧէ;

- էڧߧ֧ߧڧ ֧٧է ѧӧߧާߧԧ ֧٧է ߧѧէ ӧݧ, ߧѧڧߧѧݧߧ ӧݧ ֧ݧܧ.

է ֧ߧѧݧߧԧ էڧߧ֧ߧڧ ܧߧ ԧէ է֧ݧ ߧ ѧۧߧ ֧٧է. ӧߧާߧ ܧԧ ѧ٧է֧ݧ֧ߧ ߧ ֧٧է,ѧӧߧާߧ ֧٧է ԧէ. ӧߧާߧ ѧۧߧ, ѧӧߧާߧ ܧԧ ѧӧߧާߧ ֧٧է ӧݧ ѧۧߧѧާ ߧѧڧߧѧݧߧ ѧӧߧާڧ. ԧݧѧߧ ߧڧڧ , ԧէѧӧ ݧѧ ߧ֧ҧէڧާ ާا֧ ֧اէѧ ҧ ѧէާڧߧڧѧڧӧߧ ѧۧߧ, ӧݧڧ֧ ާ֧ߧާ ѧէާڧߧڧѧڧӧߧާ ѧۧߧѧާ, ߧ֧֧էӧ֧ߧߧ էڧߧ֧ߧߧާ ֧ߧѧݧߧާ ѧӧڧ֧ݧӧ.

ߧѧ֧ ӧ֧ާ ֧ڧڧ ڧѧ ҧѧ٧  23 ӧڧߧڧ, 5 ѧӧߧާߧ ѧۧߧ, 4 ԧէ ֧ߧѧݧߧԧ էڧߧ֧ߧڧ 2 ҧ ѧէާڧߧڧѧڧӧߧ ѧۧߧ (. ѧҧݧڧ).

ӧڧߧڧ, ѧӧߧާߧ ѧۧߧ, ԧէ ֧ߧѧݧߧԧ էڧߧ֧ߧڧ, ҧ ѧէާڧߧڧѧڧӧߧ ѧۧߧ ڧѧ

ѧ٧ӧѧߧڧ էާڧߧڧѧڧӧߧ ֧ߧ ݧѧէ (. ܧ. ܧ) ѧ֧ݧ֧ߧڧ ߧ ܧߧ֧ 2001 . (ާݧ. ֧.)
. ֧ܧڧ ֧ܧڧ 16,8 13,83
. ߧ٧ڧߧ ߧ٧ڧߧ 11,3 10,04
. ҧ ڧ٧اѧ 190 66,99
. ѧߧ ѧۧѧߧ 156 32,72
ѧӧ. - ߧ֧ߧߧ ߧԧݧڧ - 1183 23,77
. ߧڧ ߧ 145,7 41,94
. ٧ڧݧڧߧ ѧߧߧ 187 26,91
. ۧݧߧ٧ ѧҧڧ 469 38,11
. ѧߧѧ ѧߧѧ 6,2 16,14
. ٧ߧ ѧߧܧڧ 102,6 73,55
. ا٧ ѧߧا 101,8 46,13
. ߧ 139 63,28
. ٧ߧ ا 120 34,4
. ٧ߧ ѧߧѧ 166,6 41,86
. ѧߧէ ٧ڧߧѧߧ 153 90,41
. ߧѧߧ اߧا 167 95,55
. ҧ ѧߧ 187,4 59,75
. ߧѧߧ ѧߧ 210 65,96
. ѧߧէ ѧߧا 186 77,83
ѧߧ-اѧߧܧڧ ѧӧ. - ѧߧߧڧ 236,3 47,88
. ѧۧߧѧߧ ѧۧܧ 34 7,96
. ߧڧ ߧڧ 82 30,97
. ѧߧ ߧէ 488 86,4
. ۧا ۧ 170 37,99
. ߧߧѧߧ ߧާڧ 394 42,87
ڧҧ֧ܧڧ ѧӧ. - ѧ 1220 2,63
. ߧ ڧѧߧ 205 36,59
. ѧߧ ѧߧا 450 25,75
. ڧߧѧ ڧߧڧ 720 5,23
ڧߧ-ۧܧڧ ѧӧ. - ߧѧߧ 66,4 5,63
ڧߧ٧-ۧԧܧڧ ѧӧ. - ާ 1600 18,76
ߧԧѧ ߧԧѧ 1,092 6,67 ( ֧֧էڧߧ 2000 .)
ާߧ ާߧ 0,024 0,44 ( ֧֧էڧߧ 2000 .)
. ѧۧӧѧߧ - 36 22,28 ( ܧߧ 2000 .)

ӧܧ ѧӧ ڧߧѧէݧ֧اڧ «ڧѧۧܧާ ڧߧާѧڧߧߧާ ߧ֧ߧ֧-֧ߧ».
ѧӧ ٧ѧڧ֧ߧ. E-mail: webmaster@china.org.cn